HEJ !

Välkommen till mina sidor som är en egen sida som bara du har tillgång till. Här på mina sidor redovisar du din klass eller avdelningens uppgifter som sedan automatiskt överförs till deltagarsammanställningen. Du kan ändra och uppdatera dina uppgifter under hela tävlingsperioden fram till och med den 24 november. För att kunna vinna i pristävlingarna är det dock viktigt du håller de datum som är satta för redovisning.

Har du några frågor? Hör av dig till oss här!

OBS! Vill du redovisa ditt bidrag med en film så måste du först ladda upp filmen på youtube och sedan klistra in filmens youtube-adress i redovisningsrutan.

Lägg till klass/avdelning +

Please login to see this page.

Oops! You need to be logged in to use this form.
Oops! You need to be logged in to use this form.
Oops! You need to be logged in to use this form.
Oops! You need to be logged in to use this form.
Oops! You need to be logged in to use this form.
Oops! You need to be logged in to use this form.
Oops! You need to be logged in to use this form.