match3

Match 3 ser likadan ut för såväl förskola som för F-6. Syftet med denna övning är att barnen/eleverna på olika sätt ska sprida kunskapen om återvinning av dryckeskartong. En tom dryckeskartong är inte skräp, utan värdefull råvara för produkter. Genom att återvinna dem sparar du både energi och resurser och minskar din egen klimatpåverkan. Att använda en dryckeskartong är alltså ett bra val för miljön. Tänk om alla visste det! Hjälp oss sprida kunskapen!

Så här går match 3 till:

1. Skriv ut bladet med konturen på 2 dryckeskartonger.
Ladda ner bladet som pdf här!

2. Kopiera detta blad så att varje barn/elev får 2 blad var, alltså 4 dryckeskartonger.

3. Låt varje barn/elev måla de 4 dryckeskartongerna med sina budskap om varför det är viktigt att återvinna dryckeskartonger och därefter klippa ut dem.

4. Fundera nu tillsammans över hur ni nu ska sprida budskapet om återvinning av dryckeskartong på bästa sätt. T.ex.

  • Låt varje barn/elev dela ut sina 4 spridningskort till familj och grannar
  • Gör ett stort kollage med alla spridningskort. Ta ett kort och sprid via mail, intranät, hemsidor och sociala medier
  • Gör en utställning i skolan, i kommunhuset eller på biblioteket
  • Skicka iväg spridningskorten
  • Be om lov att få sätta upp spridningskorten i kommunens offentliga lokaler eller i trapphusen på större fastigheter i kommunen. Kanske fråga hos det kommunala bostadsbolaget eller varför inte i matbutiken?
  • Använd er fantasi kring hur man kan sprida ert budskap och låt er inspireras genom vår ”lilla kampanjskola” som du hittar under material & länkar

5. Ta en bild och beskriv kort hur ni valde att sprida budskapet om att återvinna dryckeskartong eller gör en liten film som berättar hur ni gjort. Redovisa ert resultat på mina sidor.

Grattis, ni är nu klara med match 3!