match2_text

Match 2 ser lite olika ut för förskola och F-6. Match 2 innebär att barnen i hemmet ska hjälpa till med återvinningen av dryckeskartonger. För att kunna registrera match 2 måste avdelningen/klassen hamna på en återvinngsgrad på 50% eller mer.

Så här går ni tillväga:

Förskola

1. Ni delar ut den i välkomstpaketet medföljande övningen till barnen.

2. Övningen går till så att för varje dryckeskartong (med dryckeskartong menas kartongförpackningar för t ex mjölk, fil, juice, yoghurt, grädde, krossade tomater mm) som återvinns i hemmet så får barnet klistra upp ett klistermärke på medföljande motivbild, totalt 10 klistermärken.

Det sista klistermärket som finns på medföljande ark till varje barn klistras även den upp på motivbilden när barnet och dess förälder/vårdnadshavare har tagit en promenad till den lokala återvinningsstationen eller motsvarande och återvunnit dryckeskartongerna.

Om ni på förskolan vill kan barnet tar med sig de 10 väl ursköljda dryckeskartongerna till förskolan, så ni kan arbeta med dessa kreativt. Gärna utomhus. Hur långt blir det om ni lägger alla dryckeskartonger på en rad? Hur stor blir en hög av alla kartonger? Hur kan ni arbeta vidare med matematik, med hjälp av dryckeskartongerna? På vilka olika sätt kan man sortera dryckeskartongerna? Det viktiga är att ni återvinner dryckeskartongerna när ni är klara så att de kan bli ny kartong igen.

3. Sammanställ ert resultat på avdelningen. Hur mycket återvann ni? D.v.s. klarade alla att återvinna 10 dryckeskartonger? T.ex. om ni är 18 barn på förskolan är det maximalt 180 dryckeskartonger som kan samlas in (18 barn och 10 dryckeskartonger vardera). Det blir då 100%. Om ni får in hälften, dvs 90 kartonger blir det 50%. Har ni återvunnit minst hälften av alla dryckeskartonger, dvs 50% eller mer, har ni klarat match 2. Ert resultat redovisar ni på mina sidor, senast den 24 november 2017.

Lycka till!

F-6

Hur går det hela till?

För match 2 gäller att under 2 valfria veckor ska klassen i hemmet ta hand om återvinningen av dryckeskartonger. Du som pedagog avgör vilken tvåveckorsperiod i intervallet ni väljer

1. Du skriver ut, kopierar och delar ut tävlingsschemat till alla elever.
Ladda ner tävlingsschema som pdf här!

2. Under era två tävlingsveckor ska eleverna fylla i antalet förbrukade dryckes- kartonger, hur många av dessa som återvinns och även antalet som ev. slängs i de vanliga soporna, det vi kallar brännbart. (Med dryckeskartong menas kartongförpackningar för t.ex. mjölk, fil, juice, yoghurt, grädde, krossade tomater mm).

3. När de 2 veckorna förflutit skriver föräldrar/vårdnadshavare under tävlingsschemat och eleverna tar med det tillbaka till skolan och dig som klasslärare. Du ska senast fått in alla ifyllda tävlingsscheman den 24 november. OBS! Spara elevernas tävlingsscheman! Dessa ska skickas in om ni vinner.

4. Sammanställ ett klassresultat genom att summera totalt antal återvunna förpackningar i klassen och dela med det totala antalet förbrukade förpackningar. Klassens resultat redovisar du på mina sidor, senast den 24 november 2017.

5. Har ni klarat en återvinningsgrad som är minst 50% eller högre, har ni klarat match 2.

Vinnande klasser i huvudtävlingen kommer att bli kontaktade och få uppvisa ifyllda och av föräldrar underskrivna tävlingsscheman.

Lycka till!