match1

Match 1 ser likadan ut för såväl förskola som för F-6. Match 1 består av två moment. Ni måste genomföra båda momenten för att klara av match 1.

Första momentet är att du tillsammans med dina barn/elever ska lära er lite mer om de naturvårdarbeten varje barn/elev genom Kartongmatchen får stödja.

Till din hjälp kan du gå in på Panda Planet. Här finner du samlad information om hur situationen idag ser ut för isbjörnen, elefanten och orangutangen och varför just dessa djur har det tufft idag. När ni tillsammans har tittat närmare på detta får varje barn/elev lägga sin röst på ett naturvårdsarbete som kommer att motsvara 1 kr per barn/elev. På mina sidor registrerar du hur fördelningen mellan varje naturvårdsarbete blev. På startsidan ser du en sammanställning på hur mycket pengar som tillfallit respektive naturvårdsarbete just nu. När detta är gjort är första momentet klart.

Andra momentet innebär att ni ska gå igenom ett lärande quiz. Det finns ett lärande quiz för förskola här och ett för F-6 här. Ett lärande quiz är ett antal frågor (7st) som var och ett har tre svarsalternativ. Man måste svara rätt på alla frågor. Svarar man fel så är det bara att göra ett nytt försök tills man gått igenom alla frågor.

Ni kan välja att göra detta på flera sätt, t.ex.

  • Gå igenom quizet alla tillsammans
  • Eleverna kan enskilt eller i par själva jobba sig igenom quizet
  • Ge quizet som en hemuppgift för barn och förälder/vårdnadshavare att göra

 

När alla barn/elever har gjort quizet på det sätt du finner är lämpligt, markerar du att detta är gjort på mina sidor. Ni är nu klara med andra momentet.

Senast den 24 november 2017 måste match 1 vara registrerat.

Ni är nu klara med match 1.

Grattis!